UNDP – programul vizionar pentru o lume mai bună!

Agenda 2030 este unul dintre proiectele cele mai ambițioase propuse de Națiunile Unite pentru populațiile întregii lumi. 1966 este anul în care UNDP ia naștere, ca urmare a fuzionării Fondului Special al Națiunilor Unite cu Programul de Expansiune, obiectivul acesteia fiind poziționarea noii organizații în prima linie a luptei împotriva războiului global. An după an, acest organism a crescut la nivel de implicare în tot ceea ce înseamnă ajutorarea statelor lumii aflate în dificultate.

Astăzi, această organizație se identifică cu lupta dusă împotriva sărăciei, a foametei și pentru protejarea oamenilor și a mediului înconjurător. Grație programelor dezvoltate în cadrul unor întâlniri la nivel înalt între reprezentanții tuturor statelor implicate, UNDP acționează cu succes în peste 170 de regiuni și țări ale lumii, ajută milioane de oameni să beneficieze de susținere în obținerea unui nivel de trăi mai bun și încearcă să fie baza pentru o societate globală mai bună.

națiuni unite agenta

Ce a reușit UNDP până în 2018?

Încă de la constituire, programele UNDP au vizat întărirea la nivel socio/economic/politic/uman a omenirii. S-a militat în mod permanent pentru democrație, respectarea valorilor umane cele mai de preț și pentru ca drepturile omului să fie protejate în fiecare stat. În anii ’60, UNDP a început o politică masivă împotriva invaziilor de lăcuste din zone deșertificate ale lumii, în care au fost implicate peste 40 de state. După mai bine de zece ani, rezultatele au fost cele scontate, astfel că în anii ’70, aceste regiuni au scăpat de lăcuste.

Implicarea în programele de finanțare a susținerii țărilor cu o rată ridicată a natalității a contribuit la dezvoltarea unor strategii fiabile și pe termen lung, care au ajutat o serie de state (așa cum a fost Singapore în perioada anilor ’70) să se poziționeze în mod corect în gestionarea situației. În anul 1970 are loc primul proiect de anvergură, la nivel global, denumit “Global One” în care s-au pus bazele dezvoltării unei agriculturi cât mai eficiente (s-a pus accentul pe culturile de porumb).

Lupta împotriva regimurilor dictatoriale, a genocidelor umane sau a maladiilor care au pus lumea în pericol a început să se numere pe agenda de lucru a UNDP. În anii ’90, stoparea maladiei HIV devine una dintre țintele acestei organizații, alături de lupta împotriva eradicării altor boli periculoase la nivel global. Anul 2000 marchează primul proiect în care se propune eradicarea totală a sărăciei și foametei la nivel mondial, în acele țări sărace (obiectiv care se dorea a fi atins până în 2015).

Programul “Delivering as One” din 2007 a adus laolaltă peste 50 de state care își doresc să stabilească o bază comună de discuții pentru furnizarea unor strategii cât mai eficiente, productive și coerente. 2015 este anul care marchează lansarea celor 17 Obiective Globale, în cadrul Proiectului pentru Dezvoltare Durabilă, care se desfășoară în peste 170 de state.

Agenda 2030 este una dintre cele mai curajoase inițiative prin intermediul căreia se dorește că statele lumii să se dezvolte într-un ritm uniform, cu rezultate care să contribuie la o lume mai bună și mai sigură pentru toți oamenii.

realizările undp

2018 – un an bun pentru UNDP!

Fiecare an rămas până în 2030 înseamnă un pas mai aproape de îndeplinirea celor 17 obiective ale acestei organizații. Cu toate acestea, lupta este una dificilă, pentru că este nevoie de o implicare masivă din partea tuturor statelor membri, eforturi intense la nivel logistic și sume mari de bani.

În 2018 bugetul alocat strădaniei generale a fost de circa 5, 5 miliarde de dolari; peste 17000 de persoane implicate (și plătite) în cadrul organizației și 170 de state și regiuni care au fost atrase în cadrul acestui proiect. Rezultatele obținute de UNDP în 2018 au fost transpuse în bifarea cu succes a unora dintre scopurile menționate în Agenda 2030:

Reducerea nivelului de poluare (cu peste 256 de toane de carburi emise în atmosferă) și mai buna protejare a mediului înconjurător;
Ajutor oferit împotriva schimbărilor climatice pentru 27 de milioane de persoane;
4 milioane de cetățeni ai Globului și-au îmbunătățit nivelul de trăi prin găsirea unor locuri de muncă oferite în cadrul unor programe UNDP;
Consilierea și testarea gratuită pentru 6, 3 milioane de persoane care erau suspectate de prezența virusului HIV;
Acces la servicii de protejare împotriva sărăciei pentru 31 de milioane de oameni din întreaga lume;
Îmbunătățirea condițiilor de viață în țări în care s-au identificat și implementat noi forme de energie regenerabilă (6 miliarde de dolari obținuți ca urmare a acestor programe).

Pentru mai multe conversii până la sfârșit - rămâneți cu noi!