UNDP – Pentru o lume a prosperității!

01

Aflată într-o continuă schimbare la toate nivelurile (social, politic, economic, uman), lumea în care trăim are nevoie de organisme care să îi ghideze această transformare. UNDP este un program gândit de Națiunile Unite (în 2015), care își dorește ca într-un termen de 15 ani (până în 2030), omenirea să ajungă la un nivel calitativ al vieții mult mai bun. Iar acest lucru trebuie să se întâmple în întreaga lume, în special în țările din lumea a treia, în care sărăcia și lipsurile sunt la un grad de dezvoltare maximal.

În acest sens, UN a stabilit Agenda 2030, un proiect axat pe atingerea unor obiective (17) în care se au în vedere sărăcia, foametea, un mediu înconjurător cât mai bine protejat, resursele de apă, terenurile și alte câteva aspecte. Per ansamblu, eforturile întregii comunități internaționale se concentrează pe îmbunătățirea calității nivelului de trăi pentru oameni, obținerea prosperității economice, protejarea planetei și crearea unor parteneriate între state pentru a se obține pace pe toate teritoriile. Iar totul poate fi posibil prin integrarea la nivel inter-statal a tuturor acestor obiective. Dar, oare se va putea ajunge la o lume mai bună până în 2030?

în siguranță lumea
opriți sărăcia

02

17 obiective și motive de speranță!

Omenirea a pășit într-un nou mileniu semnând o Declarație în acest sens, la începutul anului 2000. În acest document se stabileau câteva direcții de evoluție până în anul 2015, unele dintre acele regăsindu-se în actuala Inițiativa UNDP, integrate în unele dintre cele 17 obiective:

 • Politică susținută de eradicare a sărăciei și foametei;
 • Obținerea unui nivel ridicat de participare la școlarizare din partea tuturor țărilor;
 • Scăderea nivelului de mortalitate în rândul copiilor și ridicarea nivelului de trăi pentru mamele cu copii;
 • Mai bună protejare a mediului și naturii, precum și stabilirea unor parteneriate de susținere la nivel inter-statal;
 • Combaterea în mod susținut a bolilor cu un risc crescut de deces și care se manifestă la nivel internațional (malarie, HIV, etc.).

Aceste obiective au fost ușor-ușor atinse de-a lungul celor 15 ani în care țările participante la Declarație au depuse eforturi susținute în acest sens. Un exemplu relevant este scăderea mortalității infantile cu până la 40% la nivel internațional; de asemenea, gradul de participare la programele școlare a crescut, ceea ce înseamnă că nivelul abandonului școlar a scăzut rapid în această perioadă.

Vezi cum lumea poate fi un loc mai bun pentru noi toți!

03

Morbi hymenaeos rhoncus ridiculus

Era normal ca la noile întâlniri dintre statele membre ale Națiunilor Unite să se stabilească alte obiective, de data aceasta cu un impact social/economic/politic mult mai puternic. Așa au apărut cele 17 obiective pentru o lume mai bună și care să se dezvolte într-un mod durabil.

 • Eliminarea sărăciei – unul dintre obiectivele care se dovedesc a fi extrem de dificil de realizat;
 • Eliminarea foametei – la fel de greu de atins din cauza extinderii regiunilor cu un nivel scăzut de colectare a hranei;
 • Obținerea unui nivel ridicat de bunăstare/sănătate în rândul populațiilor lumii;
 • Un nivel excepțional al calității programelor de școlarizare și creșterea nivelului de participare din partea tinerilor
 • Egalitate de drepturi indiferent de gen – unul dintre obiectivele care se apropie de împlinire ca urmare a programelor și inițiativelor susținute la nivel planetar;
 • Programe de igienizare a apei și condiții sanitare mai bune pentru toți locuitorii lumii;
 • Creștere economică susținută și transpusă în condiții de muncă decente pentru piața activă a muncii la nivel internațional;
 • Creșterea nivelului de industrializare, inovație și a infrastructurii aferente;
 • Scăderea gradului de inegalitate dintre oameni și popoare;
 • Dezvoltarea comunităților și orașelor într-un mod care să conducă la creșterea nivelului de trăi al locuitorilor acestora
 • Creșterea nivelului de responsabilitate raportat la consum;
 • Acțiuni susținute în vederea creșterii nivelului de implicare a statelor pentru prevenirea schimbărilor climaterice și împiedicarea deșertificării lumii;
 • Exploatarea corectă a resurselor disponibile în mediul acvatic pentru menținerea echilibrului;
 • Acțiuni de creștere a nivelului de protecție a vieții terestre printr-o mai eficientă combatere a tuturor acelor acțiuni care au ca rezultat distrugerea sistematică a mediului terestru;
 • Eficientizarea proceselor care vizează menținerea păcii, unei justiții echitabile și crearea unor organisme care să contribuie la respectarea acestor obiective;
 • Construirea de relații internaționale bazate pe participarea susținută a tuturor comunităților prin intermediul unor parteneriate solide
 • În acest articol, puteți afla mai multe despre programul 2030
opresti foamea

17 motive de speranță pentru omenire până în 2030, 17 obiective pentru o lume mai bună!